ความสำคัญของกระบอกลมนิวเมติกมีอะไรบ้าง อ่านเลย!

ความสำคัญของกระบอกลมนิวเมติกมีอะไรบ้าง อ่านเลย!

กระบอกลม นิวเมติก
กระบอกลม นิวเมติก

กระบอกลมนิวเมติกนั้นเป็นที่รู้จักว่าเป็นในตลาดอุตสาหกรรมการผลิตในบ้านเรา โดยกระบอกลมนิวเมติกนี้จะเป็นโมดูลสุดท้ายในระบบลมอัดหรือในระบบไฟฟ้าต่างๆ กระบอกสูบอัดอากาศ กระบอกสูบนิวเมติก เป็นอุปกรณ์ที่จะเอาไว้สำหรับเปลี่ยนแรงดันอากาศเป็นพลังงานกลในระบบนิวเมติก หรือระบบอัตโนมัติ พลังงานเชิงกลที่ได้จากกระบอกลมนิวเมติกนี้จะสร้างการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุนได้ ด้วยวิธีนี้กระบอกสูบอากาศจะทำงานเป็นตัวกระตุ้น ในระบบนิวเมติกต่างๆจึงนำกระบอกลมนี้มาเป็นตัวหลักในการผลิตแรงดันอากาศให้ระบบ และได้ระบุว่าเป็นตัวกระตุ้นเชิงกลแบบ pneumatic linear actuator กระบอกสูบโดยทั่วไปจะประกอบด้วยเหล็กหรืออาจเป็นลูกสูบสแตนเลส, ก้านกระบอกสูบ และอาจจะรวมถึงปลายครอบอีกด้วย เมื่ออากาศถูกอัดลงไปสู่กระบอกสูบ อากาศจะเคลื่อนไปข้างหน้าไปยังลูกสูบตามความยาวของถังอากาศของกระบอกลมนั้นๆ แรงดันลมอัดหรือขดลวดอยู่ที่ปลายกระบอกสูบของกระบอกสูบเลื่อนลูกสูบกลับโดยมีวาล์วเป็นตัวควบคุมการเทลมอัดลงถังอีกครั้งหนึ่ง

ถังอากาศในระบบนิวเมติก
ถังอากาศในระบบนิวเมติก

ผู้ผลิตถังอากาศส่วนใหญ่จะผลิตกระบอกสูบเพียงสองสามชนิดที่จำเป็นในการใช้งานทั่วไปเท่านั้นได้แก่ กระบอกสูบแบบ single-acting และกระบอกสูบแบบไบนารี่ กระบอกสูบแบบ single-acting ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวจะสามารถทำงานได้ในทิศทางเดียว กระบอกสูบที่ทำหน้าทิศทางเดียวนี้จะมีแรงดันอากาศอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของหน้าแปลน ลูกสูบจะส่งกำลังและการเคลื่อนไหวและขดลวดจะส่งกำลังกลับไปหลังจากการปลดปล่อยแรงแล้ว กระบอกสูบที่ทำหน้าเดียวนี้ต้องการเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของปริมาณอากาศที่ใช้ในกระบอกสูบแบบไบนารีเท่านั้น ส่วนกระบอกนิวเมติกแบบไบนารีจะมีแรงขับเคลื่อนจากการเคลื่อนที่ไปมาในสองทิศทางโดยมีแรงดันอากาศทั้งสองด้าน เมื่อกระบอกสูบถูกดันออกไปในทิศทางเดียวอากาศอัดจะเลื่อนกลับไปในทิศทางอื่นหรือตรงกันข้ามอย่างต่อเนื่องเป็นสองส่วนปลายของถังให้อากาศอัด

การนำระบบนิวเมติกมาใช้งานในปัจจุบัน

ระบบนิวเมติก และปั๊มต่างๆ
ระบบนิวเมติก และปั๊มต่างๆ

ระบบนิวเมติกโดยทั่วไปจะนำมาใช้สำหรับสร้างกลุ่มแรงดันอากาศแบบเชิงเส้นที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลอินพุตที่นำเข้าระบบและข้อมูลที่ส่งออกจากระบบนิวเมติก ยกตัวอย่างเช่นการป้อนข้อมูลจะทำหน้าที่เป็นเครื่องอัดอากาศจากคอมเพรสเซอร์หรือจากแฮนด์ปั๊ม ส่วนระบบอุปกรณ์ควบคุมก็จะทำหน้าที่นำอากาศไปยังปลายบาร์หรือด้านล่างของก้านกระบอกสูบและเอาท์พุทเป็นก้านลูกสูบที่ขยายหรือดึงออก โดยหลักการใช้งานทั่วไปนั้นระบบนิวเมติกจะนิยมใช้ในการเคลื่อนย้าย ดึง ยก และเปิด/ ปิดประตู หรืองานอื่น ๆ หรือเราสามารถนำระบบนิวเมติกนี้มาช่วยในการจัดการและประมวลผลวัสดุ อีกทั้งระบบนิวเมติกยังสามารถยึดเก็บหรือนำวัสดุหรือชิ้นส่วนมาประกอบเป็นชิ้นส่วนในขั้นตอนการผลิตได้อีกด้วย

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันตามโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และใหญ่ได้นำระบบนิวเมติกมาช่วยลดระยะเวลาหรือขั้นตอนการผลิตเพื่อเน้นประสิทธิภาพแทนการใช้แรงงานจากคน ซึ่งข้อดีของระบบนิวเมติกคือมีความยืดหยุ่นต่องานประเภทต่างๆมากกว่ามนุษย์นั่นเอง ทั้งนี้การนำระบบนิวเมติกเข้ามาช่วยในงานของเรานั้น เราต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างให้ถี่ถ้วนด้วยเช่นกันทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาในระยะยาว ตลอดจนอาจมีระบบอื่นที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานด้วย